suomi.fi
Gå direkt till innehållet.
Ansvarig organisation Närpes Stad

Skiftesvård inom småbarnspedagogiken

  • Tjänst
  • Närpes
  • Offentlig tjänst

Skiftesvård inom småbarnspedagogiken ordnas vid behov vid fastställd vårdplats.

För vem och på vilka villkor

Föräldrar kan söka en skiftesvårdplats för sitt barn, om de arbetar i skift eller studerar kvällstid.

Ett barn som inte ännu har läroplikt kan få vård.

Även ett barn i läropliktsåldern kan få dagvård om speciella förhållanden så kräver och vården inte kan ordnas på annat sätt.

Tjänsten är avgiftsbelagd.

Bakgrundsinformation och lagstiftning

Ett barn som behöver vård på kvällar, nätter och/eller veckoslut på grund av föräldrarnas arbete eller studier kan få en skiftesvårdplats. Kommunen ska sträva till att ordna småbarnspedagogiken så att skiftesvård erbjuds vid behov under alla tidpunkter på dygnet. Skiftesvården är dock ingen subjektiv rättighet, utan bygger på verkliga behov som beror på skiftesarbete eller avvikande studietider.

Daghem som erbjuder kvällsvård är ofta öppna till ca kl. 22. Daghem som har öppet dygnet runt fungerar oavbrutet under alla veckodagar.

Om behovet av barnets kvälls- eller nattvård upphör, överförs barnet till småbarnspedagogiken som sker dagtid. Skiftesvård kan också ordnas som familjedagvård.

Basuppgifter

Servicen tillhandahålls avNärpes Stad
Ansvarig för tjänstenNärpes Stad
Område Närpes
Tillgängliga språksvenska
Ansvarig för texten: Närpes Stad
Uppdaterad: 22.6.2020