suomi.fi
Gå direkt till innehållet.
Ansvarig organisation Korsholms kommun

Skiftesvård inom småbarnspedagogiken

  • Tjänst
  • Korsholm
  • Offentlig tjänst

Böle daghem erbjuder skiftesvård.

Gör så här

För vem och på vilka villkor

Ni kan ansöka om skiftesvårdsplats för ert barn om ni arbetar i skift eller studerar på kvällarna.

Barn som ännu inte är läropliktiga kan få skiftesvård inom småbarnspedagogiken. Även en person i läropliktsåldern kan få småbarnspedagogik om särskilda förhållanden kräver det och vården inte kan ordnas på annat sätt.

Bakgrundsinformation och lagstiftning

Ett barn kan få en skiftesvårdsplats när barnets föräldrar eller andra vårdnadshavare utför skiftarbete eller studerar på kvällar. I skiftesvården deltar barnet i småbarnspedagogiken till exempel på kvällar, nätter, veckoslut eller vardagar och helger.

Skiftesvård inom småbarnspedagogiken ordnas i daghem eller familjedagvård.

Servicen tillhandahålls av

Korsholms kommun

Ansvarig för tjänsten

Korsholms kommun
Ansvarig för texten: Korsholms kommun
Uppdaterad: 3.8.2022