suomi.fi
Gå direkt till innehållet.
Ansvarig organisation Korsholms kommun

Uppsägning av dagvårdsplats

  • Webbsida

Den som önskar säga upp en dagvårdsplats gör detta skriftligt på ändringsblanketten. Ändringsblanketten lämnas in till områdets dagvårdsledare/daghemsföreståndare.

Tjänster

Ansvarig för texten: Korsholms kommun
Uppdaterad: 5.8.2022