suomi.fi
Gå direkt till innehållet.
Ansvarig organisation Korsholms kommun

Ändring av dagvårdsplats

  • Webbsida

Den som önskar ändring av barnets dagvårdsplats gör detta skriftligt på ändringsblanketten. Ändringsblanketten lämnas in till områdets dagvårdsledare/daghemsföreståndare.

Tjänster

Ansvarig för texten: Korsholms kommun
Uppdaterad: 5.8.2022