suomi.fi
Gå direkt till innehållet.
Ansvarig organisation Skatteförvaltningen

Skattenummerregistret

  • Tjänst
  • Hela Finland
  • Offentlig tjänst

Skattenummerregistret är ett offentligt och öppet register inom byggbranschen och skeppsbyggnadsbranschen som Skatteförvaltningen upprätthåller.

Arbetstagare inom bygg- och skeppsbyggnadsbranschen införs i skattenummerregistret. Personer som arbetar på en byggarbetsplats eller ett varvsområde ska ha ett bildförsett identitetskort med Skatteförvaltningens skattenummer på.

Ur skattenummerregistret ...

Gör så här

Arbetstagare eller yrkesutövare

  • Om du har en finsk personbeteckning kan du själv anteckna skattenumret i registret i MinSkatt
  • Om du inte har en finsk personbeteckning, besök skattebyrån personligen för att få en personbeteckning och ett skattenummer. Sedan kan du begära att ditt skattenummer antecknas i det offentliga skattenummerregistret.

Arbetsgivare

Du kan skicka en begäran om registrering av skattenummer till Skatteförvaltningen elektroniskt via tjänsten Ilmoitin.fi.

  • När du elektroniskt begär skattenummer för minst 20 personer antecknas de automatiskt i registret.
  • Du kan också skicka begäran då du redan har skattenummer, men arbetstagarna inte finns i skattenummerregistret.

Som arbetsgivare kan du också anteckna arbetstagarens skattenummer i registret i MinSkatt.

Det finns inte information om alla servicekanaler på det språk du valt. Byt språk på sidan om du vill ha information om servicekanalerna på andra språk.

Servicen tillhandahålls av

Skatteförvaltningen

Ansvarig för tjänsten

Skatteförvaltningen
Ansvarig för texten: Skatteförvaltningen
Uppdaterad: 18.12.2023