suomi.fi
Gå direkt till innehållet.
Ansvarig organisation Skatteförvaltningen

Skattedeklaration - samfund

  • Tjänst
  • Hela Finland
  • Offentlig tjänst

Med skattedeklarationen anmäler företaget alla de uppgifter som påverkar beskattningen till Skatteförvaltningen för inkomstbeskattningen. Utgående från uppgifterna i skattedeklarationen beräknar Skatteförvaltningen den slutliga inkomstskatten för räkenskapsperioden.

Beskattningen verkställs för skatteåret. Om företagets räkenskapsperiod inte är ett kalenderår, utgörs skatteåret av den räkenskaps ...

Gör så här

Lämna in skattedeklarationen för ett samfund och samfälld förmån inom fyra månader från att räkenskapsperiodens sista kalendermånad har löpt ut. Tidsfristen för att lämna in skattedeklaration för andra företag beror på företagsformen.

För samfund och samfällda förmåner är slutförandet av beskattningen bundet till är räkenskapsperioden tar slut. Om flera räkenskapsperioder tagit slut under kalenderåret, slutförs beskattningen sedan tio månader förflutit från utgången av den månad då räkenskapsperioden slutade. För övriga företag slutförs beskattningen före utgången av oktober följande kalenderår efter skatteåret.

Samfund, såsom aktiebolag, andelslag, föreningar och stiftelser, ska lämna in inkomstskattedeklarationen elektroniskt. Även nödvändiga bokslutshandlingar ska lämnas in elektroniskt.

Det finns inte information om alla servicekanaler på det språk du valt. Byt språk på sidan om du vill ha information om servicekanalerna på andra språk.

Servicen tillhandahålls av

Skatteförvaltningen

Ansvarig för tjänsten

Skatteförvaltningen
Ansvarig för texten: Skatteförvaltningen
Uppdaterad: 18.12.2023