suomi.fi
Gå direkt till innehållet.
Ansvarig organisation Skatteförvaltningen

Skattedeklaration för yrkesutövare och affärsidkare

  • Tjänst
  • Hela Finland
  • Offentlig tjänst

Du kan göra skattedeklarationen för näringsverksamhet på nätet eller på en pappersblankett. Ange näringsverksamhetens intäkter, kostnader, tillgångar och skulder på blanketten.

Gör så här

Om du är företagare i Skatteförvaltningens register ska en skattedeklaration alltid returneras, även om det inte har funnits någon verksamhet. Om flera räkenskapsperioder har gått ut under skatteåret, ange uppgifterna för alla räkenskapsperioder i en skattedeklaration.

Den sista återbäringsdagen för skattedeklarationen för näringsverksamhet visas i MinSkatt. Gör skattedeklarationen i första hand i MinSkatt. Du kan också lämna in skattedeklarationen för näringsverksamhet elektroniskt som en fil på Ilmoitin.fi

Det finns inte information om alla servicekanaler på det språk du valt. Byt språk på sidan om du vill ha information om servicekanalerna på andra språk.

Servicen tillhandahålls av

Skatteförvaltningen

Ansvarig för tjänsten

Skatteförvaltningen
Ansvarig för texten: Skatteförvaltningen
Uppdaterad: 18.12.2023