suomi.fi
Gå direkt till innehållet.
Ansvarig organisation Skatteförvaltningen

Skattedeklaration för skogsbruk

  • Tjänst
  • Hela Finland
  • Offentlig tjänst

Lämna in en skattedeklaration för skogsbruk om du under kalenderåret har haft inkomster från skogsbruk, utgifter som ska dras av eller uppföljningsuppgifter som ska anmälas om skogsavdrag och reserver. Om du inte har något att deklarera behöver du inte lämna in någon skattedeklaration för skogsbruk.

Gör så här

Gör skattedeklarationen i MinSkatt. Till exempel utgiftsrester, reserver och uppgifter om skogsavdrag som fastställts föregående år finns färdiga i skattedeklarationsmallen i MinSkatt.

Du kan alternativt också lämna in skattedeklarationen som en fil på Ilmoitin.fi.

Det finns inte information om alla servicekanaler på det språk du valt. Byt språk på sidan om du vill ha information om servicekanalerna på andra språk.

Servicen tillhandahålls av

Skatteförvaltningen

Ansvarig för tjänsten

Skatteförvaltningen
Ansvarig för texten: Skatteförvaltningen
Uppdaterad: 18.12.2023