suomi.fi
Gå direkt till innehållet.
Ansvarig organisation Skatteförvaltningen

Skattedeklaration för näringssammanslutning

  • Tjänst
  • Hela Finland
  • Offentlig tjänst

Öppna bolag och kommanditbolag anmäler näringsverksamhetens uppgifter för inkomstbeskattningen med skattedeklaration 6A.

Gör så här

Skattedeklarationen ska alltid lämnas ifylld med uppgifter om förmögenhet och skulder, även om det inte har funnits någon egentlig verksamhet under skatteåret.

Om flera räkenskapsperioder har gått ut under skatteåret, ange uppgifterna för alla räkenskapsperioder i en skattedeklaration.

Gör skattedeklarationen i första hand i MinSkatt. Du kan också lämna in en skattedeklaration för en näringsverksamhet elektroniskt som en fil på Ilmoitin.fi

Alla delägare i en näringssammanslutning ansvarar för att skattedeklarationen lämnas in. I ett kommanditbolag ansvarar endast de ansvariga bolagsmännen för inlämnandet av skattedeklarationen.

Det finns inte information om alla servicekanaler på det språk du valt. Byt språk på sidan om du vill ha information om servicekanalerna på andra språk.

För vem och på vilka villkor

Servicen tillhandahålls av

Skatteförvaltningen

Ansvarig för tjänsten

Skatteförvaltningen
Ansvarig för texten: Skatteförvaltningen
Uppdaterad: 18.12.2023