suomi.fi
Gå direkt till innehållet.

Sexualrådgivning till personer med utvecklingsstörning

  • Tjänst
  • Helsingfors
  • Offentlig tjänst

Sexualrådgivningen ger dig råd och handledning i frågor som gäller kön, kroppsbild, sexuell hälsa och människorelationer. Samtalen är konfidentiella.

Du kan komma till sexualrådgivningen ensam, tillsammans med en partner eller stödperson.

Sexualrådgivningen är avgiftsfri, och diskussionerna är konfidentiella.

Tjänsten är avsedd för Helsingforsbor inom funktionshinderservicen.

...

Gör så här

För vem och på vilka villkor

Tjänsten är avsedd för helsingforsbor med utvecklingsstörning.

Servicen tillhandahålls av

Helsinfors stad

Ansvarig för tjänsten

Helsingfors stad, Social-, hälsovårds- och räddningssektorn
Ansvarig för texten: Helsingfors stad, Social-, hälsovårds- och räddningssektorn
Uppdaterad: 27.2.2024