suomi.fi
Gå direkt till innehållet.
Ansvarig organisation Staden Jakobstad

Servicestyrning för invandrare

  • Tjänst
  • 5 kommuner
  • Offentlig tjänst

-

Gör så här

Bakgrundsinformation och lagstiftning

Invandrare erbjuds handledning och rådgivning i frågor gällande integration, hälso- och socialtjänster, boende, ekonomi och försörjning, studier och arbete. Rådgivarna berättar vilka tjänster som står till buds, hur man uppsöker tjänsterna och vad som förutsätts för att man ska kunna använda dem. De hänvisar invandrare till alla serviceproducenter.

Invandrare kan få rådgivning till exempel per telefon eller genom att besöka ett serviceställe. Rådgivarna fattar inga beslut som gäller tjänsterna.

Servicen tillhandahålls av

Staden Jakobstad

Andra ansvariga organisationer

Larsmo kommun, Pedersöre kommun, Kronoby kommun, Nykarleby stad

Ansvarig för tjänsten

Staden Jakobstad
Ansvarig för texten: Staden Jakobstad
Uppdaterad: 17.2.2023