suomi.fi
Gå direkt till innehållet.
Ansvarig organisation Närpes Stad

Servicestyrning för bostadslösa

  • Tjänst
  • Närpes
  • Offentlig tjänst

Staden erbjuder bostadslösa och personer som hotas av bostadslöshet rådgivning där klientens situation kartläggs som en helhet. Socialarbetare kan hjälpa till att lösa bostadsproblemet och hänvisa klienten vid behov till övriga lämpliga social- och hälsotjänster.

Socialarbetare kan informera om vilka tjänster som står till buds, hur man uppsöker tjänsterna och vad som förutsätts för att man ska ...

Bakgrundsinformation och lagstiftning

Om en person är bostadslös eller riskerar att bli bostadslös kan hen få handledning och rådgivning. I servicehandledningen kartlägger rådgivarna klientens situation som helhet, löser bostadsärendet och hänvisar klienten vid behov till lämpliga social- och hälsovårdstjänster.

Rådgivarna berättar vilka tjänster som står till buds, hur man uppsöker tjänsterna och vad som förutsätts för att man ska kunna anlita dem. De ger vid behov råd om hur olika stöd kan sökas och samordnas. Rådgivarna ger också råd om bostadslöshetstjänster som produceras av olika organisationer.

Servicen tillhandahålls av

Närpes Stad

Ansvarig för tjänsten

Närpes Stad
Ansvarig för texten: Närpes Stad
Uppdaterad: 20.10.2022