suomi.fi
Gå direkt till innehållet.
Ansvarig organisation Sibbo kommun

Servicestyrning för arbetslösa

  • Tjänst
  • Sibbo
  • Offentlig tjänst

Sibbo kommuns sysselsättningstjänster erbjuder personer som är arbetslösa eller löper risken att bli arbetslösa rådgivning i ärenden förknippade med hälsa och socialtjänsterna. Dessa är till exempel frågor som har att göra med hälsa, arbetsförmåga eller rehabilitering. Du får information om de tjänster som finns till ditt förfogande samt får råd i hur man ska söka sig till dem. Vid behov ger vi oc ...

Gör så här

Du får råd och kan boka ett möte genom att kontakta Sibbo kommuns sysselsättningschef, antingen per telefon eller via e-post.

För vem och på vilka villkor

Tjänsten är avsedd för Sibbobor som antingen är arbetslösa eller löper risken att bli utan arbete.

Bakgrundsinformation och lagstiftning

I servicehandledningen för arbetslösa handleder rådgivarna i frågor som gäller hälso- och socialtjänster. Sådana frågor är till exempel frågor om hälsa, arbetsförmåga och rehabilitering. Rådgivarna berättar vilka tjänster som står till buds, hur man uppsöker tjänsterna och vad som förutsätts för att man ska kunna anlita dem. De ger vid behov också handledning i hur man ansöker om och samordnar ekonomiska stöd.

Rådgivarna fattar inga beslut som gäller tjänsterna. Arbets- och näringsbyrån ansvarar för rådgivning i anslutning till jobbsökning och utbildning. Tjänsten riktar sig till arbetslösa och personer som hotas av arbetslöshet.

Servicen tillhandahålls av

Sibbo kommun

Ansvarig för tjänsten

Sibbo kommun
Ansvarig för texten: Sibbo kommun
Uppdaterad: 9.12.2022