suomi.fi
Gå direkt till innehållet.

Verksamhetscentret Cäpsä

  • Serviceställe

Vi erbjuder handledning i fyra olika temagrupper i verksamhetsstället Cäpsä. Våra teman är livshantering, arbetsliv, konst och kultur samt media.

Vi har över 30 smågrupper varje vecka. Gruppstorleken varierar beroende på deltagarnas individuella behov samt gruppens teman.

I Cäpsä planerar vi en lämplig veckostruktur i enlighet med varje deltagares behov och erbjuder även individuell arbetsträn ...

Besöksadress

Untamovägen 11
00610 Helsingfors

Betjäningstider

måndag-fredag 8.00–16.00

Övriga kontaktuppgifter

Postadress

00099 Helsingfors Stad

Tillgänglighetsinformation

Tjänster

Ansvarig för texten: Helsingfors stad, Social-, hälsovårds- och räddningssektorn
Uppdaterad: 21.2.2024