suomi.fi
Gå direkt till innehållet.
Ansvarig organisation Käräjä- ja hovioikeudet

Vasa hovrätt

  • Serviceställe

Hov­rät­tens hu­vud­sak­li­ga upp­gift är att vara full­följds­dom­stol, dvs. att hand­läg­ga be­svär och kla­gan över av­gö­ran­den som fat­tats av de tings­rät­ter som hör till hov­rät­tens dom­krets.

Till Vasa hovrättsdistrikt hör fyra tingsrätter: Mellersta Finlands, Satakunta, Södra Österbottens och Österbottens tingsrätter.

Vasa hovrätt anordnar huvudförhandlingar förutom i Vasa, även vid ...

Besöksadress

Obs. Hovrätten är belägen vid Hovrättsparken och har inget officiellt gatunummer. Strandgatan 9 ligger mittemot hovrätten.

Strandgatan 9
65100 Vasa

Betjäningstider

måndag-fredag 8.00–16.15

Övriga kontaktuppgifter

Fax

+358 295641695 
(lna/msa)

Telefonnummer

Vaihde
+358 295641600 
(lna/msa)
Kirjaamo
+358 295641646 
(lna/msa)

Postadress

PB 217
65100 Vasa

Ansvarig för texten: Käräjä- ja hovioikeudet
Uppdaterad: 10.1.2023