suomi.fi
Gå direkt till innehållet.

UUSIX-butiken, arbetsverksamhet

  • Serviceställe

UUSIX-butiken, arbetsverksamhet betjänar i frågor kring socialvårdens rehabiliteringstjänster för arbete och sysselsättningstjänster.

Besöksadress

Byholmsgatan 8
00580 Helsingfors

Övriga kontaktuppgifter

Postadress

00099 Helsingfors Stad

Tillgänglighetsinformation

Tjänster

Ansvarig för texten: Social-, hälsovårds- och räddningssektorn, Helsingfors stad
Uppdaterad: 25.3.2023