suomi.fi
Gå direkt till innehållet.
Ansvarig organisation Vanda och Kervo välfärdsområde

Utdelning av vårdartiklar, Björkby hälsostation

  • Serviceställe

Vårdartiklar kan vara till exempel utrustning för vård och uppföljning av diabetes samt stomi-, sårvårds- och katetriseringsartiklar samt inkontinensskydd. Det tillhandahålls även blöjor för personer med medelsvår eller svår urin- eller avföringsinkontinens. Vårdartiklar främjar vården av kunder med långvariga sjukdomar hemma eller i på vårdhem och förbättrade förutsättningar för egenvård samt arb ...

Besöksadress

Vårdträdsgränden 15
01360 Vanda

Betjäningstider

måndag-fredag 10.00–12.00

Tjänster

Ansvarig för texten: Vanda och Kervo välfärdsområde
Uppdaterad: 28.3.2023