suomi.fi
Gå direkt till innehållet.

Ulrikasborgsbryggan / Kajen för vattenledstrafiken

  • Serviceställe

Ulrikasborgsbryggan / Kajen för vattenledstrafiken är en båthamn.

Besöksadress

Ehrenströmsvägen 3
00140 Helsingfors

Tjänster

Ansvarig för texten: Helsingfors stad, Kultur- och fritidssektorn
Uppdaterad: 9.4.2024