suomi.fi
Gå direkt till innehållet.

Treklangens servicepunkt

  • Serviceställe

Treklangens servicepunkt betjänar i frågor kring sysselsättningstjänster inom vården av utvecklingsstörda.

Besöksadress

Kånalavägen 47
00390 Helsingfors

Övriga kontaktuppgifter

Postadress

00099 Helsingfors Stad

Tjänster

Ansvarig för texten: Social-, hälsovårds- och räddningssektorn, Helsingfors stad
Uppdaterad: 29.5.2023