suomi.fi
Gå direkt till innehållet.
Ansvarig organisation Helsinfors stad

Testipiste

  • Serviceställe

Testipiste är en pingislokal för ungdomar.

Besöksadress

Broholmsgatan 18
00530 Helsingfors

Betjäningstider

måndag-fredag 9.00–12.00

Tillgänglighetsinformation

Tjänster

Ansvarig för texten: Helsinfors stad
Uppdaterad: 23.3.2023