suomi.fi
Gå direkt till innehållet.

Tandkliniken vid Sockenbacka hälsostation

  • Serviceställe

På vår tandklinik betjänas du av tandläkare, munhygienister och tandskötare.

Besöksadress

Kånalavägen 6-8 C
00370 Helsingfors

Betjäningstider

måndag-fredag 8.00–15.00

Övriga kontaktuppgifter

Postadress

00099 Helsingfors Stad

Tillgänglighetsinformation

Tjänster

Ansvarig för texten: Social-, hälsovårds- och räddningssektorn, Helsingfors stad
Uppdaterad: 16.3.2023