suomi.fi
Gå direkt till innehållet.

Strömfältsparken / Bollplan

  • Serviceställe

Strömfältsparken / Bollplan är en bollplan.

Besöksadress

Lerstrandsvägen
00720 Helsingfors

Ansvarig för texten: Helsingfors stad, Stadsmiljösektorn
Uppdaterad: 18.6.2024