suomi.fi
Gå direkt till innehållet.

Stödd sysselsättningsservice

  • Serviceställe

Stödd sysselsättningsservice betjänar i frågor kring socialvårdens rehabiliteringstjänster för arbete och sysselsättningstjänster.

Besöksadress

Sparbankskajen 2 A
00530 Helsingfors

Övriga kontaktuppgifter

Postadress

00099 Helsingfors Stad

Tjänster

Ansvarig för texten: Social-, hälsovårds- och räddningssektorn, Helsingfors stad
Uppdaterad: 25.5.2023