suomi.fi
Gå direkt till innehållet.
Ansvarig organisation Helsinfors stad

Stadsarkivet, Havshusets filial

  • Serviceställe

Stadsarkivet, Havshusets filial fungerar som stadens centralarkiv.

Besöksadress

Aspnäsgatan 7-9 A
00530 Helsingfors

Övriga kontaktuppgifter

Postadress

00099 Helsingfors Stad

Tillgänglighetsinformation

Tjänster

Ansvarig för texten: Helsinfors stad
Uppdaterad: 22.2.2024