suomi.fi
Gå direkt till innehållet.

Stadin osaamiskeskus

  • Serviceställe

Stadin osaamiskeskus betjänar i invandrarfrågor.

Besöksadress

Industrigatan 23
00510 Helsingfors

Övriga kontaktuppgifter

Postadress

00099 Helsingfors Stad

Ansvarig för texten: Helsingfors stad, Fostrans- och utbildningssektorn
Uppdaterad: 22.2.2024