suomi.fi
Gå direkt till innehållet.

Sofielunds avdelning Visiitti

  • Serviceställe

Sofielunds avdelning Visiitti erbjuder boendetjänster inom handikappservicen.

Besöksadress

Sofielundsgatan 8, A-talo
00610 Helsingfors

Övriga kontaktuppgifter

Postadress

00099 Helsingfors Stad

Tillgänglighetsinformation

Tjänster

Ansvarig för texten: Social-, hälsovårds- och räddningssektorn, Helsingfors stad
Uppdaterad: 4.6.2023