suomi.fi
Gå direkt till innehållet.
Ansvarig organisation Helsinfors stad

Södra verksamhetscentret för närståendevård

  • Serviceställe

Södra verksamhetscentret för närståendevård betjänar i frågor kring närståendevård inom äldreomsorgen.

Besöksinformation

Tölögatan 33
00260 Helsingfors

Övriga kontaktuppgifter

Postadress
00099 Helsingfors Stad

Tillgänglighetsinformation

Basuppgifter

Ansvarig organisation Helsinfors stad
Område Helsingfors
Tillgängliga språkfinska, svenska
Ansvarig för texten: Helsinfors stad
Uppdaterad: 26.11.2021