suomi.fi
Gå direkt till innehållet.
Ansvarig organisation Vanda och Kervo välfärdsområde

Social- och krisjouren

  • Serviceställe

Social- och krisjouren ger akut krishjälp dygnet runt vid omvälvande livssituationer. Klienten själv, en anhörig, en vän eller en myndighet kan vända sig till oss för hjälp. Tjänsterna är avgiftsfria.

Besöksadress

Fernissagatan 8 A, 6. krs
01300 Vanda

Övriga kontaktuppgifter

Postadress

01301 Vanda

Fernissagatan 8 A, 6. krs
01300 Vanda

Tillgänglighetsinformation

Tjänster

Ansvarig för texten: Vanda och Kervo välfärdsområde
Uppdaterad: 14.6.2024