suomi.fi
Gå direkt till innehållet.

Social kreditgivning och ekonomisk rådgivning

  • Serviceställe

Vi erbjuder ekonomi- och skuldrådgivning. Vi handlägger också ansökningar om social kredit.

Du kan boka en tid för ekonomirådgivning hos oss.

Besöksadress

Nedre Malms torg 2, 4. krs
00700 Helsingfors

Betjäningstider

måndag-fredag 8.15–16.00

Övriga kontaktuppgifter

Postadress

00099 Helsingfors Stad

Tjänster

Ansvarig för texten: Helsingfors stad, Social-, hälsovårds- och räddningssektorn
Uppdaterad: 17.2.2024