suomi.fi
Gå direkt till innehållet.

Skuggor

  • Serviceställe

Hannu Siréns (f. 1953, Helsingfors) monumentala stålskulptur Skuggor går tvärs över byggnadens innergård och leder besökaren fram till huvudentrén. Byggnaden är en före detta textilfabrik ritad av Theodor Höijer på 1890-talet som har tagits i skolbruk. Tillbyggnaden och den nya delen är ritad av Kai Wartiainen.

Konstnären har i planeringsskedet tagit gårdens lutning i beaktning och strävat efter ...

Besöksadress

Tavastvägen 161
00560 Helsingfors

Ansvarig för texten: Helsingfors stad, Kultur- och fritidssektorn
Uppdaterad: 6.2.2024