suomi.fi
Gå direkt till innehållet.

Självständighetsgranens minnesten

  • Serviceställe

Generalkonsul Rodolf Ray skänkte den s.k. självständighetsgranen till Finlands riksdag 1917 och minnesstenen 1931. Stenen är huggen i svart granit och försedd med förklarande och symboliska texter.

Texten på framsidan lyder i fri översättning: Självständighetens gran år 1917. Tillägnad Finlands riksdag med valspråket "Lyssna till den granens susning vid vars rot ditt bo är fäst". Till minne av ...

Besöksadress

Östra Allén, Brunnsparken
00140 Helsingfors

Ansvarig för texten: Helsingfors stad, Kultur- och fritidssektorn
Uppdaterad: 9.2.2024