suomi.fi
Gå direkt till innehållet.

Servicecentral för HIV-positiva

  • Serviceställe

Vi stödjer klienterna i minskandet av rusmedelsbruket och främjar deras delaktighet, hälsa och välbefinnande.

Våra tjänster omfattar medicinsk behandling (t.ex. läkemedelsbehandling vid hiv och substitutionsterapi), läkarens och sjukskötarens tjänster, laboratorietjänster, hälsorådgivning och socialt arbete.

Dessutom erbjuder dagcentret gemenskap samt grupp- och kamratverksamhet.

För hivbeha ...

Besöksadress

Löneboställsgatan 4 G
00250 Helsingfors

Övriga kontaktuppgifter

Postadress

00099 Helsingfors Stad

Ansvarig för texten: Social-, hälsovårds- och räddningssektorn, Helsingfors stad
Uppdaterad: 16.3.2023