suomi.fi
Gå direkt till innehållet.

Ridparken / Lekplats för alla

  • Serviceställe

Ridparken / Lekplats för alla är en näridrottsplats.

Besöksadress

Tjänster

Ansvarig för texten: Stadsmiljösektorn, Helsingfors stad
Uppdaterad: 18.3.2023