suomi.fi
Gå direkt till innehållet.

Portsahemmet, Åbo

  • Serviceställe

Portsahemmet

Portsahemmet erbjuder dygnetruntvård för äldre. Portsahemmet har tre enheter för serviceboende och två enheter för korttidsvård.

Anhöriga, vänner och bekanta är välkomna på besök. Det finns inga särskilda besökstider.

Man kan söka sig till enheten för serviceboende dygnet runt när det inte längre är möjligt att klara sig hemma med hjälp av hemvård och stödtjänster.

De boende vid Po ...

Besöksadress

Trädgårdsgatan 39
20100 Åbo

Betjäningstider

Öppet dygnet runt.

Övriga kontaktuppgifter

Telefonnummer

Vårdare, Gruppboende Elsehemmet
+358 401716532 
(lna/msa)
Vårdare , Gruppboende Elmerikoti
+358 505185354 
(lna/msa)
Vårdare, Fristående bostäder
+358 401344975 
(lna/msa)
Enhetschef, Portsahemmets gruppboende och fristående bostäder
+358 406327289 
(lna/msa)
Vårdare, Portsa 2 tillfällig vård
+358 22625022 
(lna/msa)
Enhetschef, Portsa 2 tillfällig vård
+358 449073626 
(lna/msa)
Vårdare , Portsa 3 tillfällig vård
+358 401563993 
(lna/msa)
Enhetschef, Portsa 3 tillfällig vård
+358 401491821 
(lna/msa)
Koordinering av tillfällig vård
+358 401820911 
(lna/msa)
Tjänstenummer för närståendevård
+358 22626777 
(lna/msa)
Kundhandledning (på svenska), vardagar kl. 9-12
+358 22626174 
(lna/msa)
Kundhandledning (på finska), vardagar kl. 9-15
+358 22626164 
(lna/msa)

Postadress

Trädgårdsgatan 39
20100 Åbo

Tjänster

Ansvarig för texten: Egentliga Finlands välfärdsområde
Uppdaterad: 18.1.2024