suomi.fi
Gå direkt till innehållet.
Ansvarig organisation Helsinfors stad

Porovikens tandklinik

  • Serviceställe

P.g.a. COVID-19 situationen vänligen kolla eventuellt avvikande öppettider på www.hel.fi/sv.

Porovikens tandklinik ger tandvård.

Besöksinformation

Kasbergsvägen 2
00820 Helsingfors

Övriga kontaktuppgifter

Postadress
00099 Helsingfors Stad

Tillgänglighetsinformation

Basuppgifter

Ansvarig organisation Helsinfors stad
Område Helsingfors
Tillgängliga språkfinska, svenska
Ansvarig för texten: Helsinfors stad
Uppdaterad: 30.6.2020