suomi.fi
Gå direkt till innehållet.

Plaskdamm, Lekparken Lehdokki

  • Serviceställe

Plaskdamm, Lekparken Lehdokki är en plaskbassäng.

Besöksadress

Kassörsgatan 3
00520 Helsingfors

Ansvarig för texten: Helsingfors stad, Stadsmiljösektorn
Uppdaterad: 25.2.2024