suomi.fi
Gå direkt till innehållet.

Parkeringbiljettautomat 560, Ehrenströmintie 3

  • Serviceställe

Parkeringbiljettautomat 560, Ehrenströmintie 3 är en parkeringsbiljettautomat.

Besöksadress

Ehrenströmsvägen 3
00140 Helsingfors

Ansvarig för texten: Stadsmiljösektorn, Helsingfors stad
Uppdaterad: 24.3.2023