suomi.fi
Gå direkt till innehållet.

Parkeringbiljettautomat 546, Ruoholahdenranta 7 vastapäätä

  • Serviceställe

Parkeringbiljettautomat 546, Ruoholahdenranta 7 vastapäätä är en parkeringsbiljettautomat.

Besöksadress

Gräsvikskajen 7 vastapäätä
00180 Helsingfors

Ansvarig för texten: Helsingfors stad, Stadsmiljösektorn
Uppdaterad: 7.12.2023