suomi.fi
Gå direkt till innehållet.

Parkeringbiljettautomat 514, Merikasarminkatu 8

  • Serviceställe

Parkeringbiljettautomat 514, Merikasarminkatu 8 är en parkeringsbiljettautomat.

Besöksadress

Marinkasernsgatan 8
00160 Helsingfors

Ansvarig för texten: Helsingfors stad, Stadsmiljösektorn
Uppdaterad: 18.2.2024