suomi.fi
Gå direkt till innehållet.

Parkeringbiljettautomat 470, Kivelänkatu 1 C

  • Serviceställe

Parkeringbiljettautomat 470, Kivelänkatu 1 C är en parkeringsbiljettautomat.

Besöksadress

Stengårdsgatan 1 C
00260 Helsingfors

Ansvarig för texten: Helsingfors stad, Stadsmiljösektorn
Uppdaterad: 27.2.2024