suomi.fi
Gå direkt till innehållet.

Parkeringbiljettautomat 465, Museokatu 10 vastapäätä

  • Serviceställe

Parkeringbiljettautomat 465, Museokatu 10 vastapäätä är en parkeringsbiljettautomat.

Besöksadress

Museigatan 10 vastapäätä
00100 Helsingfors

Ansvarig för texten: Helsingfors stad, Stadsmiljösektorn
Uppdaterad: 14.2.2024