suomi.fi
Gå direkt till innehållet.

Parkeringbiljettautomat 334, Castreninkatu, puisto

  • Serviceställe

Parkeringbiljettautomat 334, Castreninkatu, puisto är en parkeringsbiljettautomat.

Besöksadress

Castreninkatu, puisto
00099 Helsingfors Stad

Ansvarig för texten: Helsingfors stad, Stadsmiljösektorn
Uppdaterad: 14.2.2024