suomi.fi
Gå direkt till innehållet.

Parkeringbiljettautomat 332, Toinen linja 17

  • Serviceställe

Parkeringbiljettautomat 332, Toinen linja 17 är en parkeringsbiljettautomat.

Besöksadress

Andra linjen 17
00530 Helsingfors

Ansvarig för texten: Helsingfors stad, Stadsmiljösektorn
Uppdaterad: 19.2.2024