suomi.fi
Gå direkt till innehållet.

Parkeringbiljettautomat 2, Esterinportti

  • Serviceställe

Parkeringbiljettautomat 2, Esterinportti är en parkeringsbiljettautomat.

Besöksadress

Estersporten
00240 Helsingfors

Ansvarig för texten: Helsingfors stad, Stadsmiljösektorn
Uppdaterad: 14.2.2024