suomi.fi
Gå direkt till innehållet.

Parkeringbiljettautomat 111, Meritullinkatu 3

  • Serviceställe

Parkeringbiljettautomat 111, Meritullinkatu 3 är en parkeringsbiljettautomat.

Besöksadress

Sjötullsgatan 3
00170 Helsingfors

Ansvarig för texten: Helsingfors stad, Stadsmiljösektorn
Uppdaterad: 6.12.2023