suomi.fi
Gå direkt till innehållet.

Päiväkoti Pensseli

  • Serviceställe

Päiväkoti Pensseli ger dagvård på finska.

Besöksadress

Taavettigränden 11
00300 Helsingfors

Övriga kontaktuppgifter

Postadress

00099 Helsingfors Stad

Tillgänglighetsinformation

Tjänster

Ansvarig för texten: Helsingfors stad, Fostrans- och utbildningssektorn
Uppdaterad: 29.11.2023