suomi.fi
Gå direkt till innehållet.

Päiväkoti Korento

  • Serviceställe

Päiväkoti Korento ger dagvård på finska.

Besöksadress

Storkärrskanten 6
00630 Helsingfors

Övriga kontaktuppgifter

Postadress

00099 Helsingfors Stad

Tillgänglighetsinformation

Tjänster

Ansvarig för texten: Fostrans- och utbildningssektorn, Helsingfors
Uppdaterad: 13.8.2023