suomi.fi
Gå direkt till innehållet.

Päiväkoti Kanerva

  • Serviceställe

Päiväkoti Kanerva ger dagvård på finska.

Besöksadress

Pietari Hannikainens väg 1
00400 Helsingfors

Övriga kontaktuppgifter

Postadress

00099 Helsingfors Stad

Tillgänglighetsinformation

Tjänster

Ansvarig för texten: Fostrans- och utbildningssektorn, Helsingfors
Uppdaterad: 27.3.2023