suomi.fi
Gå direkt till innehållet.

Päiväkoti Itämeri

  • Serviceställe

Päiväkoti Itämeri ger dagvård på finska.

Besöksadress

Bottenhavsgatan 6
00180 Helsingfors

Övriga kontaktuppgifter

Postadress

00099 Helsingfors Stad

Tillgänglighetsinformation

Tjänster

Ansvarig för texten: Helsingfors stad, Fostrans- och utbildningssektorn
Uppdaterad: 29.11.2023