suomi.fi
Gå direkt till innehållet.

Östra verksamhetscentret för närståendevård

  • Serviceställe

Socialhandledare, tfn 09 310 73995, vardagar kl. 9–16

Besöksadress

Kvarnfärdsvägen 4
00920 Helsingfors

Övriga kontaktuppgifter

Postadress

00099 Helsingfors Stad

Tjänster

Ansvarig för texten: Social-, hälsovårds- och räddningssektorn, Helsingfors stad
Uppdaterad: 17.3.2023